Olika typer av äventyr

Ett äventyr går att lägga upp på många olika sätt. Det första man kommer att tänka på är förmodligen den klassiska skattjakten, men det finns många andra former för äventyr. Lite större äventyr använder sig inte enbart av en av dessa typer, utan är oftast en kombination av två eller flera. Detta är den variabel som har störst inverkan på äventyret om man förändrar den.

Skattjakt

Man letar efter en skatt. Vägen till skatten är fylld av gåtor, chiffer, och andra problem Olika varelser kan lära ut och testa olika kunskaper.

Variant: Många föremål utspridda som ska samlas in och föras "hem".

Jakt

Man jagar en eller flera människor. (Ev. utklädda till djur) Det kan vara någon som har gett sig av på vandring och lämnar spår efter sig eller en massa rövare som skall fångas.

Variant: Man blir själv jagad (ensam eller en hel grupp). Det gäller att inte bli fångad. Antingen tidsbegränsat eller så ska man ta sig till en speciell plats utan att bli fångad på vägen. (Ytterligare variant: "Först i mål".)

Spana och speja

Scouterna får smyga på ledarna/skurkarna och följa efter dem. Eller får de smyga på varandra och lista ut var lägret är och vad de planerar? Kanske är det några ledare som spanar på scouterna???

Raid

Deltagarna skall försöka stjäla något från (eller placera något i) ett bevakat område. Eventuellt kan varje lag ha ett område och bevaka något, samtidigt som de skall stjäla från de andra (eller placera något i).

Variant: Herre på täppan.

Gränspassage

Man skall passera en gräns (en massa vakter uppställda på linje eller utspridda över ett helt område). Antingen ska man själv komma över utan att bli tagen, eller så ska man/patrullen smuggla något över gränsen.

Upptäcktsfärd

Man ger sig av på upptäcktsfärd i nya områden. Färden kan gå mot ett okänt mål eller ett känt mål (okänd väg).

Rollspel

Äventyret går ut på att man ska spela sin roll så bra som möjligt, samtidigt som man har så roligt som möjligt.

Spökspår/Effektspår

Deltagarna går längs ett spår utefter vilket te.x. skrämseleffekter finns.

Uppdrag

Det gäller att utföra ett givet uppdrag på bästa sätt.

Upplevelseäventyr

Den här typen av äventyr går egentligen bara ut på att uppleva. Exempel på äventyr/miljöer är spelhåla och tivoli.