Rekvisita

Syftet med rekvisitan är att skapa illusionen av det tema man har valt. Deltagarna ska få känslan av att befinna sig i den värld där äventyret utspelar sig.

Vad är rekvisita?

Rekvisita kan vara många saker, t.ex:

Att tänka på

Några saker att tänka på när det gäller rekvisita:

Spela på klichéer
Det viktiga är inte att återskapa "korrekt" rekvisita, utan att spela på scouternas klichébild av temat. Syftet är inte att göra en historisk rekonstruktion, utan att skapa en illusion hos deltagaren. Även om vikingarna normalt inte hade horn i hjälmarna väljer vi att ha det, eftersom det är den stereotypa bilden av en viking. Gör dock detta med viss försiktighet och gott omdöme. Vissa stereotyper kan förstärka negativa förmodar, vilket vi vill undvika. T.ex. är fördomar kring vikingar ofarliga, medan fördomar kring nu levande folkslag eller religioner bör undvikas. Se vidare Lämpligt och olämpligt.
Använd flera sinnen
När man tänker på rekvisita fokuserar man lätt på det visuella. Lukt, hörsel och smak är dock minst lika viktiga sinnen, som ofta ger oss starka associationer. Ett äventyr med Indien-tema bör lukta curry och rökelse, och vargar som ylar från en högtalare i skogen ger en bra stämning till mörkeräventyret. Musik ger också tydliga associationer till tidsåldrar och platser.
Rätt rekvisita, inte mycket rekvisita
Det kan verka övermäktigt att få fram bra rekvisita till vissa teman, men det kan oftast göras med enklare medel än man tänker sig. Visst är det roligt (och jobbigt) med mycket rekvisita, men det är viktigare att välja rätt rekvisita. T.ex. behöver man sällan en hel dräkt för att klä ut sig, utan en korrekt huvudbonad tillsammans med neutrala kläder (eller insvept i en filt) räcker oftast gott. Ingen tar en person i en stor sombrero för någonting annat än en mexikanare.