Äventyr för olika åldrar

Vad skall man tänka på när man gör äventyr för olika åldrar?

Det finns givetvis inget fast svar på vad som passar för just dina scouter - det viktiga vid all form av scoutverksamhet, och kanske i synnerhet när man gör äventyr, är att man känner sina scouter. Den som bäst vet vad som passar dina scouter är du som scoutledare.

Det finns dock en del generella saker att tänka på. Nedanstående lista har växt fram från alla duktiga scoutledare som har gått Äventyrskursen genom åren och bör därför vara ganska allmängiltig.

Allmänt

Spårare

Upptäckare

Äventyrare

Utmanare och yngre ledare

Ledare