Äventyrets beståndsdelar

Hur är ett äventyr uppbyggt? Vilka delar består det av?

För den som aldrig har gjort ett äventyr är detta centrala frågor för att kunna ge sig i kast med sitt första äventyr. Men även för den ärrade äventyrsveteranen är det relevanta frågor. Trots ett brinnande engagemang och goda intentioner är risken stor att äventyren efter ett tag börjar bli slentrianmässiga och egentligen är samma äventyr igen i nya kläder. Man kan då betrakta äventyrets beståndsdelar som olika variabler, vilka man kan skruva på för att variera sina äventyr.

Vilka är då dessa variabler/beståndsdelar? Det går säkert att teoretisera över äventyret på en mängd olika sätt, men inom Äventyrskursen har vi funnit följande uppdelning praktisk att arbeta med:

Tema
Miljö där äventyret utspelas. Kan vara tidsepok, land, litterärt verk etc.
Typ av äventyr
Hur äventyret är uppbyggt och tänkt att fungera.
Ingredienser/effekter
Rekvisita, kläder etc. Allt som ger rätt association till det valda temat.
Konkreta uppgifter/scoutkunskaper
Det man vill lära ut eller öva.
Story
Det som knyter ihop de andra variablerna.