Kartor

En tidsenlig och äventyrlig karta över äventyrsområdet bidrar starkt till stämningen. De spännande namnen på kartan lockar till utforskande och världen upplevs ofta både större och mer verklig.

Att rita en "passande" karta

4 huvudvarianter finns:

Rita av från en riktig karta

Rita branter, stenar, bäckar och stigar med mer personlig stil. rita gärna bergen mer i perspektivform. Finns några byggnader bör dessa också ritas i perspektiv. Uteslut allt du tycker är oviktigt, men tänk på hur den som ska läsa kartan kommer att uppfatta den. Denna variant är mest lämplig om det är ett stort område du skall rita av.

Rita konturerna av det område du ska rita av

Gå sedan runt och rita in det du träffar på i området. Fundera ut lämpliga tecken för det du ser. Skriv gärna förklaringar/förtydliganden bredvid "svåra" tecken. Denna variant är väldigt bra för att rita av öar. Helst bör man vara 2 stycken som ritar var för sig så att man sedan kan jämföra och korrigera. Vill man ha en mer exakt karta kan man ta med sig en kompass och ta ut bäringar mellan de viktigaste punkterna.

Rita ett rutnät och använd kompass och måttband

Mät ut exakt var allt som ska vara med på kartan finns. (Egentligen behövs bara det ena av dessa 2 redskap för att göra kartan, men har man bägge går det oftast snabbare när man kollar att man har gjort rätt, och risken att man gör fel minskar betydligt. Tanken med denna karta är ju att den ska vara EXAKT!) Denna karta är lämpligast om det är viktigt att deltagarna kommer på pricken rätt, t.ex. om de ska gräva upp en helt gömd skattkista efter bara kartans anvisningar.

Följ stigen och rita kartan som du upplever den

En variant är att gå upp en stig själv i orörd snö, eller att markera upp en "ljusled" med värmeljus och/eller marschaller i hyfsat lätt terräng. Denna karta blir det mer "känsla" i än de andra, men den blir samtidigt långt mindre exakt. Den är lämpligast när deltagarna ska hålla sig längs en stig hela tiden. En tydlig varning (eller snarare order) bör gå ut till deltagarna att aldrig lämna stigen!

Slutligen: gör din karta äventyrlig!

När du har allt på plats och kartan visar det du vill visa är det bara att smycka ut den: Hitta en läcker ram, lägg till latitud- och longitudlinjer, lägg in bilder eller spännande text, allt beroende på temat på ditt äventyr. Och till sist kanske du vill åldra den?