Scoutkunskaper

Äventyr kan genomföras med upplevelsen och grupputvecklingen som enda syfte. Ofta vill man dock använda äventyret för att lära ut eller öva på kunskaper och färdigheter. Inom ramen för scouting handlar det om vad vi löst kallar "scoutkunskaper", dvs. de kunskaper och färdigheter som framgår av scoutprogrammet. Exempel kan vara knopar, woodcraft, primitiv matlagning, personliga mått osv.

(Om äventyret som pedagogisk metod istället används inom skolan är det läroplanen som ligger till grund för detta).

Detta behandlas inte ytterligare här - kunskap om scoutprogrammet kan inhämtas på annat håll.