Chiffer

En viktig ingrediens i många hajker och äventyr är att försöka lösa ett chiffer man fått eller tillförskansat sig, eller att leta efter ett dolt meddelande.

Chiffer kom ju från början till för att man inte ville att någon utomstående skulle kunna läsa ens meddelanden. Den grundläggande principen, att ersätta bokstäver och siffror med något annat som bara mottagaren kan läsa, används än idag överallt, och är något som vi alla använder utan att tänka på det varje gång vi t.ex. betalar något via Internet. Det är bara det att den tekniska utvecklingen har gjort chiffreringen så avancerad att det numera krävs superdatorer för att knäcka meddelandena, som förr i tiden kunde kluras ut av en duktig person med tid och tålamod. Kryptologi (läran om koder och chiffer) är en hel vetenskap i sig, som vi inte går närmare in på här.

När vi gör äventyr är det viktigt att komma ihåg att vi har ett helt annat syfte med våra chiffer och dolda meddelanden: Vi VILL ju att det ska gå att lösa våra chiffer! Detta måste man hålla i huvudet när inspirationen börjar flöda kring våra hemliga meddelanden.

Det är svårt att hålla en lagom balans så att det blir en utmaning samtidigt som att meddelandet måste gå att läsa. Kom ihåg att inget äventyr har blivit ruinerat av ett alltför lätt chiffer. Däremot har många, många äventyr gått åt skogen för att man har gjort det för svårt, så deltagarna inte kommer vidare. Vad som verkar busenkelt hemma vid skrivbordet är inte alls lika självklart ute i skogen mitt i natten, med bara en fotogenlykta att lysa med och ett gäng troll i bakhasorna…

Vad som är lagom svårt beror inte på vilken ålder man gör spåret för, utan hur stor erfarenhet deltagarna har. Svårighetsgraden kan varieras från att dela ut t.ex. ett brädgårdschiffer med tillhörande chiffernyckel till att lägga det dolda meddelandet skrivet med osynlig skrift på baksidan av middagsreceptet som patrullen får i hajkpackningen! (Svårare än så finns knappast någon mening med att göra det). Kom ihåg att alltid ha en backup av något slag eller ett nödbrev att ta till!

Håller man detta i huvudet är chiffer och dolda meddelanden väldigt tacksamt som äventyrsingrediens: Dels för att det ofta är ganska enkelt att fixa, dels för att man kan göra chiffer eller dolda meddelanden i ett oändligt antal varianter och låta fantasin och kreativiteten flöda.

Men nu till saken! Här nedan har vi försökt samla de flesta varianter på chiffer och dolda meddelanden som vi känner till och har provat i äventyrssammanhang. Lär ut dem till era scouter, använd dem som de är, eller se dem som inspiration. Det roligaste är ju faktiskt att hitta på egna varianter, även om de bygger på något av nedanstående ...

Alfabeten

Omkastade eller förskjutna alfabet

Många av de här omkastade alfabeten har använts som ”riktiga” chiffer i historisk tid. Det finns massor av varianter, från väldigt enkla till supersvåra. Här är några av de enklare. Siffrorna refererar till tabellen med olika alfabet. Du är välkommen att kopiera tabellen för att använda i ditt scoutarbete!

Alfabet nr (1) är nog den vanligaste formen av bokstavschiffer. Man vänder helt enkelt på alfabetet och låter A bli Ö och så vidare.

Variant (2) ersätter helt enkelt varje bokstav med siffror i nummerordning, och förstås siffror med motsvarande bokstäver (men här får man se upp med hur man vill göra med siffran ”0”!)

Variant (3) får man genom att skriva ett ord (oftast som här SCOUT) och sedan fylla på i alfabetet och hoppa över bokstäverna i ”startordet”. Här går det finfint att göra egna chiffer genom att börja med egna ord. Kom bara ihåg att startordet inte får innehålla samma bokstav flera gånger!

Variant (4) får man om man skriver alfabetet t o m N i en rad, och sedan fortsätter med O på en ny rad under. Då blir A= O, och även O=A. Ett enkelt chiffer som inte är så vanligt numera i scouterna.

Nr (4) är egentligen en variant på vad som kallas Caesarchiffer (det användes för hemliga meddelanden av de romerska kejsarna), där man förskjuter alfabetet ett antal steg för att göra ett chiffer. För vår variant (4) är det 14 steg. Man kan välja hur många eller få steg man vill, men kom ihåg att det blir nästan hopplöst att lösa utan en hint om hur det är gjort.

Andra alfabet

Andra alfabet är ju egentligen inte chiffer, men kan vara väldigt användbara, särskilt om de går in i temat för äventyret. Tänk bara på att det inte är många som kan översätta bokstäverna utan hjälp.

Kyrillisk (rysk) skrift finns i tabellen som (5).

Grekisk skrift är också användbart ibland (6-7).

Runor finns i många varianter som kan vara ganska förvirrande sinsemellan. Vi har tagit med tre varianter här: (8-10).

Blindskrift eller Braille-skrift (11) är en bra variant som också kan ge en inkörsport till diskussioner om handikapp!

Morse (12) är en form av alfabet som är väldigt användbar, då den är allmänt spridd och går att modifiera på en massa sätt: Utöver de vanliga strecken och prickarna kan man använda olika knopar på ett rep (svårt ibland, då knoparna tenderar att flytta på sig på repet), eller udda/jämna siffror eller två färger eller… Det gäller ju dock att de man vill utsätta för chiffret kan morsekoden eller fått en morsetabell med sig.

Semaforering (13) är ett klassiskt sätt att skicka meddelanden, som nästan aldrig används i praktiken idag men är skoj att skriva som streckgubbar.

De flesta av dessa alfabet finns som fonter att ladda hem på nätet om man vill göra det lätt för sig!

Brädgårdschiffer/frimurarchiffer/pagodchiffer

Det här chiffret har använts i olika varianter av diverse hemliga sällskap i hundratals år, och är nog ett av de vanligaste scoutchiffrena.

Den första varianten är den vanligaste i Sverige, den andra den vanligaste i engelskspråkiga länder. Det går förstås att använda den engelska varianten med svenskt alfabet också. Normalt plockar man då bort Q, W och X för att Å, Ä och Ö ska gå in.

Även de olika varianterna på brädgårdschiffer finns som fonter på nätet.

Scout-Scout

Ett vanligt scoutchiffer, som är kul att göra egna varianter av! Man ersätter helt enkelt ”Scout” med nya ord (Vi har t ex använt ”guld” och ”pålstek” som ju ger 28 rutor så hela svenska alfabetet får plats!) Tänk bara på att samma bokstav inte får förekomma två gånger i de ord ni väljer!

Geometriska sätt att skriva

Här kan man göra det hur krångligt som helst. Här är fyra exempel: Alla figurerna visar hur man skriver ”Äventyr och spänning” med chiffervarianten

Mobiltelefon-chiffer

De här chiffrena förutsätter en mobiltelefon för att lösas. Den första varianten är att man helt enkelt skriver siffran för tangenten och antalet tryckningar: HEJ skulle då bli ”44 33 5”

T9-chiffer får man genom att helt enkelt ange sekvensen som man trycker i telefonen med T9-kodningen för SMS aktiverad. Det är dock inte så pålitligt, då olika telefoner har olika ordlistor för T9, och särskilt korta ord blir lätt fel, då det finns många möjligheter. Längre ord går bättre, ”SEGELBÅT” blir t ex. ”7-3-4-3-5-2-2-8” Prova!

Bokchiffer

En klassisk (och nästan oknäckbar) form av chiffer är att man för varje ord skriver tre nummer som motsvarar sida, rad och ord på raden taget ur en viss bok, som den som ska läsa texten förstås måste ha tillgång till.

Remsa

Något mittemellan chiffer och dolt meddelande är att man lindar upp en remsa av papper eller skinn på en stav med viss diameter och skriver en bokstav per varv. När remsan lindats av är det mycket svårt att läsa meddelandet om man inte har en stav med samma diameter att linda remsan på igen [Figur 9].

Vägbeskrivning via en linje

Det här är en form av vägbeskrivning som är omöjlig att följa för den som inte kan hemligheten men riktigt lätt för den som lärt sig tricket och övat lite!

Man tar en linjal och ritar en rak linje. Sedan är tricket att man ritar alla vägar som man INTE ska följa med rätt kartbeteckning på storleken av vägen/stigen, med ungefär rätt vinkel också till den väg man ska följa. Sen kan man också lägga till andra landmärken om man vill. Det här är en skojig vägbeskrivning för en del av en hajk, men den kräver att man rekognoscerat ganska noga, så det inte kommit till någon cykelväg eller så. Bilderna visar hur det skulle se ut för att följa stigen på den lilla kartan från A till X!