Tema

Tema handlar om var och när äventyret utspelar sig - att välja en tidsepok och en plats. Men det kan också vara att välja en fiktiv värld, såsom en bok eller film, som ram för äventyret. Detta är helt frikopplat från typen av äventyr, men påverkar vilken rekvisita man behöver för att skapa illusionen av det valda temat.

Några saker att tänka på vid val av tema:

Anpassa temat för målgruppen
Deltagarna bör ha någon kunskap om och relation till det valda temat. Att välja en gammal TV-serie från 70-talet som tema för ett äventyr tänkt till barn som är födda på 00-talet är kanske inte en så bra idé. Såvida man inte tänker sig att inviga deltagarna i temat som en del av förberedelserna...
Variera temat
Det är lätt att fastna i vikingatiden eller Sagan om ringen och leverera äventyr på äventyr med samma tema. Det är praktiskt eftersom man har rekvisitan färdig, men blir tråkigt i längden för såväl deltagare som arrangörer.
Tänk utanför ramarna
Udda teman kan vara väldigt fantasieggande och sätta igång kreativiteten. Glöm inte bort att humor är en fantastisk ingrediens i äventyr.
Använd temat som en hjälp, inte ett hinder
Kommer man på något bra som inte passar med temat ska man givetvis inte skippa idén bara för temats skull. Antingen ändrar man temat lite (eller helt), eller så struntar man helt sonika i att det inte passar in så bra...

Temaförslag

Nedan följer en lista på temaförslag för den som har idétorka. Listan har kommit fram som en brainstorm-aktivitet under Äventyrskursen (och har kraftigt kortats ner).