Äventyr och spänning

Välkommen till Äventyr och Spänning, en wiki som tillhör Vargarnas Äventyrskurs.

I början av 90-talet gav Svenska Scoutförbundet ut en bok med titeln "Äventyr och Spänning". Boken skrevs till stora delar av några medlemmar ur Roverscoutlaget Vargarna och en hel del av materialet hämtades direkt från Äventyrskursen. Tyvärr går boken inte längre att beställa, och den är också i behov av en större revidering efter ytterligare 20 års erfarenheter från kursen och äventyr i andra scoutsammanhang. Denna wiki kan ses som den andra, kraftigt reviderade upplagan.